Opće usluge

...
  • Pregled specijaliste kirurga
  • Kontrolni specijalistički pregled
  • Savjetovanje
  • Nalazi specijaliste za sudsko-medicinska vještačenja
  • Drugo specijalističko mišljenje

KIRURGIJA

Ruke kirurga tijekom operacije

ESTETIKA

Injekcija, lice
Prim.dr.sc. Darko Jurišić, dr.med.

Prim.dr.sc.

Darko Jurišić

dr.med.

Specijalist opće
kirurgije

Subspecijalist plastične kirurgije

BIOGRAFIJA
Dr.sc. Damir Sauerborn, dr.med.

Dr.sc.

Damir Sauerborn

dr.med.

Specijalist maksilofacijalne kirurgije

Subspecijalist plastične kirurgije glave i vrata

BIOGRAFIJA