Damir Sauerborn

Dr.sc. Damir Sauerborn, dr.med.

ZNANSTVENA I STRUČNA DJELATNOST

 • 2000. godine završio Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • 2001. godine odrađuje pripravnički staž u OB „Dr. Josip Benčević“ u Slavonskom Brodu nakon čega se zapošljava na Odjelu za otorinolaringologiju i kirurgiju glave i vrata OB u Slavonskom Brodu
 • 2008. godine postaje specijalist maksilofacijalne kirurgije
 • 2010. godine izabran u naslovno zvanje asistenta na Katedri za otorinolaringologiju i maksilofacijalnu kirurgiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku
 • 2012. godine završava Pedagoško-psihološku i didatičko-metodičku naobrazbu na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Učiteljski fakultet u Osijeku
 • 2016. godine postaje uži specijalist plastične kirurgije glave i vrata
 • 2017. godine obranio doktorsku disertaciju pod naslovom: „Utjecaj sternokleidomastoidnoga mišića na protočnost unutarnje jugularne vene nakon disekcije vrata“, na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, te stekao akademski stupanj doktor znanosti iz područja biomedicine i zdravstva, polja kliničke medicinske znanosti, grana kirurgija
 • Autor više radova iz područja kirurgije glave i vrata objavljenim u časopisima koji su indeksirani u Current Contents i SCI-EXP
 • Autor poglavlja u stručnoj knjizi iz područja onkologije „Adenocarcinoma: Pathogenesis, Treatment and Prognosis“
 • Kontinuirano se educira na domaćim i stranim tečajevima iz područja kirurgije glave i vrata te iz područja plastične i estetske kirurgije lica
 • Aktivno sudjelovao kao predavač na više domaćih i stranih kongresa
 • Sudjelovao u kliničkom ispitivanju (Faza lll, uznapredovani primarni karcinom skvamoznih stanica usne šupljine/mekog nepca – co-ispitivač, a kasnije kao glavni ispitivač)
 • Trenutno zaposlen na Odjelu za otorinolaringologiju OB „Dr. Josip Benčević“ u Slavonskom Brodu
 • Član Hrvatske liječničke komore i Hrvatskog liječničkog zbora, Hrvatskog društva za maksilofacijalnu, plastičnu i rekonstrukcijsku kirurgiju glave i vrata, European Association for Cranio-Maxillo-Facial Surgery (EACMFS), Hrvatskog društva za tumore glave i vrata i Hrvatskog društva za bolesti glave i vrata Slavonije i Baranje.

KIRURGIJA

Ruke kirurga tijekom operacije

ESTETIKA

Injekcija, lice
Prim.dr.sc. Darko Jurišić, dr.med.

Prim.dr.sc.

Darko Jurišić

dr.med.

Specijalist opće
kirurgije

Subspecijalist plastične kirurgije

BIOGRAFIJA
Dr.sc. Damir Sauerborn, dr.med.

Dr.sc.

Damir Sauerborn

dr.med.

Specijalist maksilofacijalne kirurgije

Subspecijalist plastične kirurgije glave i vrata

BIOGRAFIJA