Darko Jurišić

Prim.dr.sc. Darko Jurišić, dr.med.

ZNANSTVENA I STRUČNA DJELATNOST

 • 1998. godine završio Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • od 2001. godine zaposlen na odjelu kirurgije OB „Dr.Josip Benčević“ u Slavonskom Brodu
 • 2005. godine postaje specijalist opće kirurgije
 • 2009. godine postaje subspecijalist plastične kirurgije
 • 22.10.2015. Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske priznaje naziv Primarijus
 • 10.05.2016. obranio doktorski rad pod naslovom: "Praćenje promjena koncentracije topljivoga receptora za TGF beta III specifičnoga biomarkera u plazmi bolesnica s karcinomom dojke" na Sveučilištu u Zagrebu i stekao akademski stupanj doktor znanosti iz područja biomedicine i zdravstva, kliničke medicinske znanosti, grana kirurgija
 • 2020. godine postaje subspecijalist kirurške onkologije
 • Voditelj međunarodnog tečaja 1. kategorije: Tečaj kirurgije šake, održanog 2014. godine u Slavonskom Brodu
 • Autor i koautor 12 radova objavljenih u međunarodnim časopisima od čega 10 indeksiranih u Current Contents-u (CC)
 • Autor i koautor na oko 30 radova prezentiranih na domaćim i međunarodnim kongresima
 • Kontinuirano se educira na tečajevima iz područja opće, onkološke i plastične kirurgije u Hrvatskoj i inozemstvu
 • Educirao se na klinikama u inozemstvu (Ljubljana, Murnau, Dubai)
 • Imenovan stalnim sudskim vještakom za područje medicine na Županijskom sudu u Slavonskom Brodu u periodu od 10 godina
 • Trenutno zaposlen na Odjelu za plastičnu, vaskularnu, opću i dječiju kirurgiju OB „Dr. Josip Benčević“ u Slavonskom Brodu
 • Član Upravnog odbora Hrvatskog društva za plastičnu, rekonstrukcijsku i estetsku kirurgiju (HDPREK), član Hrvatske liječničke komore i Hrvatskog liječničkog zbora

VOLONTERSKA DJELATNOST

 • Hrvatska Liga protiv raka, županijska Liga Slavonski Brod, tajnik

KIRURGIJA

Ruke kirurga tijekom operacije

ESTETIKA

Injekcija, lice
Prim.dr.sc. Darko Jurišić, dr.med.

Prim.dr.sc.

Darko Jurišić

dr.med.

Specijalist opće
kirurgije

Subspecijalist plastične kirurgije

BIOGRAFIJA
Dr.sc. Damir Sauerborn, dr.med.

Dr.sc.

Damir Sauerborn

dr.med.

Specijalist maksilofacijalne kirurgije

Subspecijalist plastične kirurgije glave i vrata

BIOGRAFIJA